Κανονισμός μετεγγραφών για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές

Με σχετικό έγγραφο η Ε.Π.Ο ενημέρωσε όλες τις Ε.Π.Σ μέλη της για τον κανονισμό μετεγγραφών των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών.
Πιο συγκεκριμένα:

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το νέο κανονισμό Ιδιότητας - Μετεγγραφών Ποδοσφαιριστών οι περίοδοι μετεγγραφών για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές καθορίζεται ως εξής:

Μετεγγραφές:                Από 01/7/18 έως 31/10/18 και από 01/1/19 έως 31/1/19
Διεθνείς Μετεγγραφές:  Από 01/7/18 έως 31/10/18 και από 01/1/19 έως 31/1/19
Επανεγγραφές:               Από 01/9/18 έως 31/10/18 και από 01/1/19 έως 28/2/19
Υποσχετική:                   Από 01/7/18  έως 31/8/18  και από 01/1/19 έως 31/1/19
Αποδέσμευση:               Από  01/7/18  έως 31/8/18  και από 01/1/19 έως 31/1/19
Πρώτη εγγραφή:            Από 01/7/18  έως 30/11/18 και από 01/1/19 έως 30/4/19