Αμαρυνθιακός:Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ/Σ

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ/Σ του Αμαρυνθιακού που προέκυψε απο τις αρχαιρεσίες της 16ης Μαϊου. Επανέρχεται στην προεδρία ο Νικόλαος Κατσής.
Η σύνθεση της νέας Διοίκησης έχει ως εξής.

Πρόεδρος.         Κατσής Νικόλαος
Αντιπρόεδρος.  Τσαλμάς Νικόλαος
Γ. Γραμματέας. Λυμπέρης Χαράλαμπος
Ταμίας.              Μακρής Στέφανος
Γ. Διευθυντής.   Τσότσος Κων/νος
Γ. Αρχηγός.       Κορός Εμμανουήλ
Φροντιστής.      Θαρρουνιάτης Χρήστος
Φροντιστής.      Αλάμπεης Ευάγγελος
Μέλος.              Μανής Νικόλαος