Ηρακλής Ψαχνών: Πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση

Το Σωματείο με την επωνυμία «Α.Ο ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ, με απόφαση του Δ.Σ. συγκαλεί σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό του, τα μέλη του Σωματείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα διεξαχθεί στις 06 Ιουνίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, η οποία θα λάβει χώρα στα Ψαχνά, στην αίθουσα των Διατηρητέων Κτιρίων (Πλατεία Ψαχνών), με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή Προέδρου της Συνέλευσης και νέων μελών Εξελεγκτικής Επιτροπής.
2. Διοικητική και Οικονομική Ενημέρωση απο τα αρμόδια μέλη του απερχόμενου  ΔΣ για την περίοδο 29 Μαίου 2016 έως 29 Μαίου 2018. Ενημέρωση περί του ΠΥ 2018-20129 για  την νέα αγωνιστική περίοδο.
3. Εγγραφή νεων μελών κατόπιν αιτήματος προς το σωματείο.
4. Διεξαγωγή Εκλογών για ανάδειξη νέας Διοικήσεως
5. Σε περίπτωση μη επίτευξης της νομίμου απαρτίας, θα διεξαχθεί επαναληπτική Γ.Σ. στον ίδιο τόπο και σε χρόνο όπως θα αποφασισθεί επιτόπου, με την απαιτούμενη από το καταστατικό απαρτία για επαναληπτική Γ.Σ.
6. Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία κατά την Γενική Συνέλευση, θα έχουν τα μέλη που θα είναι Οικονομικώς Τακτοποιημένα, για το έτος 2018. Πληρωμές συνδρομών θα γίνονται και επιτόπου πριν την διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.

Εκ του ΔΣ

 Ο Πρόεδρος Ο  Γενικός  Γραμματέας    
Αλεξ. Θεοδοσίου                   Αντωνης  Ακριώτης