Θα φτάσει φθινόπωρο!

Μπορούν οι κύριοι της Ένωσης, που είναι υπεύθυνοι για τα πρωταθλήματα υποδομών, να μας ενημερώσουν πότε θα τελειώσουν;

Δεν ξέρουμε αν γνωρίζετε πως αυτή την εποχή απαγορεύεται η διεξαγωγή πρωταθλημάτων και πολύ δε περισσότερο πρωταθλήματα υποδομών. Γνωρίζετε πως τα πρωταθλήματα υποδομών πρέπει να ολοκληρώνονται το πολύ δεκαπέντε μέρες μετά την λήξη των πρωταθλημάτων;   Γνωρίζετε πως αυτό απαγορεύεται και ιατρικά; Κύριοι σοβαρευτείτε γιατί έχετε να κάνετε με μικρά παιδιά και βάζετε σε κίνδυνο την υγεία τους πάνω απ΄ όλα. Μη θυσιάζεται τα πάντα στο βωμό των ιδιωτικών ακαδημιών, ένα καθεστώς που εσείς οι ίδιοι ανεχθήκατε να δημιουργηθεί.

Ο ΜΠΑΛΑΔΟΡΟΣ