ΕΠΣΕ: Υποχρεωτική επανέκδοση / αντικατάσταση δελτίων ποδοσφαιριστών

 


Η ΕΠΣ Εύβοιας ανακοινώνει:

Σας ενημερώνουμε ότι όλες οι ομάδες από τη Δευτέρα 26/07/2021 θα πρέπει υποχρεωτικά να προχωρήσουν σε επανέκδοση / αντικατάσταση δελτίων νέου τύπου. Σε αντίθετη περίπτωση οι ποδοσφαιριστές μένουν σε αδράνεια και δεν θα μπορούν να αγωνιστούν. Τα δελτία παλαιού τύπου (χρώματος πορτοκαλί), δεν έχουν ισχύ.

Διευκρινίζουμε ότι :

- Τα  δελτία των ποδοσφαιριστών τα οποία θα αντικατασταθούν και  είναι αορίστου χρόνου, θα έχουν ισχύ μέχρι 30/06/2024.

- Τα δελτία ποδοσφαιριστών τα οποία θα αντικατασταθούν και είναι ορισμένου χρόνου, θα έχουν ισχύ μέχρι την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στο δελτίο.

Δικαιολογητικά για την επανέκδοση / αντικατάσταση των δελτίων ποδοσφαιριστών.

Τα δικαιολογητικά για την επανέκδοση / αντικατάσταση των δελτίων είναι: 

- Αίτηση μεταβολής ποδοσφαιριστή κατάλληλα συμπληρωμένη με απαραίτητα συμπληρωμένα τα πεδία ΑΜΚΑ και email ποδοσφαιριστή.

- Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

- Κάρτα υγείας ποδοσφαιριστή.

- Φωτογραφία έγχρωμη για δελτίο.