Το πρόγραμμα αγώνων του Region Cup 2018

Δείτε το πλήρες Πρόγραμμα αγώνων του Region Cup που γίνεται στην Ουαλία και στο οποίο συμμετέχει και η Μικτή Εύβοιας.