Οι απολαβές των διαιτητών σε όλες τις κατηγορίες


Εγιναν γνωστές οι απολαβές των διαιτητών στις Εθνικές κατηγορίες και το κύπελλο Ελλάδος.

Πιο αναλυτικά οι μικτές απολαβές των διαιτητών για την περίοδο 2019-20 είναι οι εξής:

SUPER LEAGUE 1

Διαιτητής: 2.000 ευρώ

Α’ Βοηθός; 1.000 ευρώ

Β’ Βοηθός: 1.000 ευρώ

4ος: 500 ευρώ

Παρατηρητής: 500 ευρώ

VAR: 1.000 ευρώ

AVAR: 500 ευρώ

SUPER LEAGUE 2

Διαιτητής: 1.000 ευρώ

Α’ Βοηθός: 500 ευρώ

Β’ Βοηθός: 500 ευρώ

4ος: 250 ευρώ

Παρατηρητής: 250 ευρώ.

FOOTBALL LEAGUE

Διαιτητής:  500 ευρώ

Α’ Βοηθός:  250 ευρώ

Β’ Βοηθός:  250 ευρώ

4ος:  125 ευρώ

Παρατηρητής: 125 ευρώ

Γ’ ΕΘΝΙΚΗ

Διαιτητής:  160 ευρώ

Α’ Βοηθός:  80 ευρώ

Β’ Βοηθός:  80 ευρώ

Παρατηρητής:  80 ευρώ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ SUPER LEAGUE 1 - SUPER LEAGUE 1

Διαιτητής: 2.000 ευρώ

Α’ Βοηθός; 1.000 ευρώ

Β’ Βοηθός: 1.000 ευρώ

4ος: 500 ευρώ

Παρατηρητής: 500 ευρώ

VAR: 1.000 ευρώ

AVAR: 500 ευρώ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ SUPER LEAGUE 1 - SUPER LEAGUE 2

Διαιτητής: 1.500 ευρώ

Α’ Βοηθός; 750 ευρώ

Β’ Βοηθός: 750 ευρώ

4ος: 375 ευρώ

Παρατηρητής: 375 ευρώ

VAR: 1.000 ευρώ

AVAR: 500 ευρώ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ SUPER LEAGUE 1 - FOOTBALL LEAGUE

Διαιτητής: 1.000 ευρώ

Α’ Βοηθός: 500 ευρώ

Β’ Βοηθός: 500 ευρώ

4ος: 250 ευρώ

Παρατηρητής:  250 ευρώ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ SUPER LEAGUE 1 - Γ' ΕΘΝΙΚΗ

Διαιτητής:  500 ευρώ

Α’ Βοηθός:  250 ευρώ

Β’ Βοηθός:  250 ευρώ

4ος: 125 ευρώ

Παρατηρητής: 125 ευρώ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ SUPER LEAGUE 2 - SUPER LEAGUE 2

Διαιτητής:  1.000 ευρώ

Α’ Βοηθός:  500 ευρώ

Β’ Βοηθός: 500 ευρώ

4ος: 250 ευρώ

Παρατηρητής: 250 ευρώ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ SUPER LEAGUE 2 - FOOTBALL LEAGUE

Διαιτητής: 750 ευρώ

Α’ Βοηθός:  375 ευρώ

Β’ Βοηθός: 375 ευρώ

4ος:  187,50 ευρώ

Παρατηρητής:  187,50 ευρώ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ SUPER LEAGUE 2 - Γ' ΕΘΝΙΚΗ

Διαιτητής:  300 ευρώ

Α’ Βοηθός:  150 ευρώ

Β’ Βοηθός:  150 ευρώ

4ος: 75 ευρώ

Παρατηρητής: 75 ευρώ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ FOOTBALL LEAGUE - FOOTBALL LEAGUE

Διαιτητής: 500 ευρώ

Α’ Βοηθός: 250 ευρώ

Β’ Βοηθός: 250 ευρώ

4ος: 125 ευρώ

Παρατηρητής: 125 ευρώ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ FOOTBALL LEAGUE - Γ' ΕΘΝΙΚΗ

Διαιτητής: 250 ευρώ

Α’ Βοηθός: 125 ευρώ

Β’ Βοηθός: 125 ευρώ

4ος: 62,50 ευρώ

Παρατηρητής: 62,50 ευρώ

ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ' ΕΘΝΙΚΗ - Γ' ΕΘΝΙΚΗ

Διαιτητής:  160 ευρώ

Α’ Βοηθός: 80 ευρώ

Β’ Βοηθός:  80 ευρώ

Παρατηρητής:  80 ευρώ