Τι ισχύει για τους προπονητές ανά κατηγορία τη σεζόν 2019-20


Έγγραφο που αναφέρει τι ισχύει για τους προπονητές ανά κατηγορία αλλά και στα πρωταθλήματα υποδομών για τη σεζόν 2019-20 κοινοποίησε η ΕΠΣ Εύβοιας.

Αναλυτικά:

Με βάση τον κανονισμό προπονητών όπως τροποποιήθηκε για τα σωματεία ανά κατηγορία ισχύουν τα ακόλουθα:

Α΄ κατηγορία:

Tα σωματεία της Α΄ κατηγορίας υποχρεούνται να απασχολούν διπλωματούχους ή προς αξιολόγηση προπονητές µε δίπλωμα UEFA A, ή B. Οι προπονητές θα πρέπει να είναι κάτοχοι ταυτότητας προπονητή Ε.Π.Ο. τριετούς διάρκειας και σε ισχύ, να είναι µέλη του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Ευβοίας ή άλλου Συνδέσμου και να διαθέτουν Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή.

Για την ποδοσφαιρική περίοδο 2019-2020, εξαιρετικά για τα σωματεία της Βορείου και Νοτίου Ευβοίας, λόγω της γεωγραφικής ιδιομορφίας του νομού µας, των μεγάλων αποστάσεων, αλλά και της έλλειψης κατάλληλου αριθμού διπλωματούχων προπονητών UEFA B, επιτρέπεται η πρόσληψη προπονητών µε δίπλωμα UEFA C.

Απαγορεύεται η είσοδος στον αγωνιστικό χώρο σε προπονητή που πέρασε από σχολή προπονητών και δεν απέκτησε το δίπλωμα.

Επίσης απαγορεύεται διπλωματούχους προπονητής που δηλώνεται στο Φύλλο Αγώνα να απουσιάζει από τον αγωνιστικό χώρο για οποιονδήποτε λόγο. Στην περίπτωση αυτή για του εμπλεκόμενους, εφαρμόζονται οι πειθαρχικές ποινές που προβλέπονται από τον Κ.Α.Π.

Β΄ κατηγορία:

Για τα σωματεία της Β΄ κατηγορίας µε βάση τον κανονισμό αλλά και για την καλύτερη διαχείριση των ποδοσφαιριστών, είναι επίσης υποχρεωτική η παρουσία στους πάγκους των ομάδων διπλωματούχων και πιστοποιημένων προπονητών.

Για την κατηγορία αυτή οι προπονητές που έχουν θητεύσει σε σχολές UEFA πρέπει υποχρεωτικά για να τελέσουν τα καθήκοντά τους να εκδώσουν ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. τριετούς διάρκειας και Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή.

Τα σωματεία της Β΄ κατηγορίας που δεν έχουν προσλάβει προπονητή δεν μπορεί κανείς να εκτελεί καθήκοντα προπονητή και να σηκώνεται από τον πάγκο δίνοντας οδηγίες. Στη περίπτωση αυτή επιτρέπεται µε βάση τον κανονισμό η παραμονή στον πάγκο µόνο ενός παράγοντα.

Επειδή σε κάποιες περιοχές δεν υπάρχει επαρκής αριθμός προπονητών, η υποχρέωση της απασχόλησης διπλωματούχου προπονητή για τα σωματεία της Β΄ Ερασιτεχνικής κατηγορίας δεν εµπίπτει στις ποινές του πειθαρχικού κώδικά για την τρέχουσα σαιζόν.

Γ΄ κατηγορία:

Τα σωματεία της Γ΄ κατηγορίας δεν έχουν υποχρέωση απασχόλησης διπλωματούχου προπονητή και δεν εµπίπτουν στις ποινές του πειθαρχικού κώδικα.

Όσα σωματεία προσλάβουν διπλωματούχο προπονητή, που έχουν θητεύσει σε σχολές UEFA πρέπει υποχρεωτικά για να τελέσουν τα καθήκοντά τους να εκδώσουν ταυτότητα προπονητή Ε.Π.Ο. τριετούς διάρκειας και Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή.

Πρωταθλήματα Υποδομών:

Σε όλα τα πρωταθλήματα υποδομής είναι υποχρεωτική η απασχόληση προπονητή µε δίπλωμα UEFA C.

Για η έκδοση του Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή οι ομάδες υποχρεούται να αποστείλουν στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Ευβοίας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αίτηση του σωματείου2. Αντίγραφο διπλώματος προπονητή UEFA/ΕΠΟ
3. Δύο έγχρωμες φωτογραφίες προπονητή
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι ο προπονητής δεν εµπίπτει στα κωλύματα προβλέπονται από το Καταστατικό της Ε.Π.Σ Ευβοίας και ότι αποδέχεται όλα τις διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών της Ε.Π.Ο.
5. Βεβαίωση εγγραφής ως µέλος του Συνδέσμου Προπονητών Ποδοσφαίρου Ευβοίας ή άλλου Συνδέσμου
6. Επίσημο αποδεικτικό υποβολής της πρόσληψης µέσω TAXIS και αντίγραφο ιδιωτικού συµφωνητικού συνεργασία σωματείου-προπονητή
7. Καταβολή παράβολου 75,00 ευρώ μετρητά ή µε κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό της Ε.Π.Σ. Ευβοίας
8. Υπογεγραμμένη και θεωρημένη µε το γνήσιο της υπογραφής, υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης.’