Ποινολόγιο της 8 & 15 Σεπτεμβρίου 2019ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΟΙΝΕΣ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ 08/09/2019 & 15/09/2019.