ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΘΛΗΤΗ ΟΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2019-2020


Η Διεύθυνση Άθλησης αναφορικά με την Εφαρμογή των νομοθετικών
διατάξεων της Κάρτας Υγείας Αθλητή από τις Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες
ανακοινώνει ότι:

Από 1/8/2019 θα ισχύει πλέον μόνο η κάρτα υγείας
αθλητή με πιστοποίηση από καρδιολόγο ή εξουσιοδοτημένο γιατρό από το
ΕΚΑΕ, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να λάβει μέρος σε αγώνες ή για την
έκδοση δελτίου αθλητικής ιδιότητας.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της
Κοινής Υπουργικής Απόφασης Υγείας – Πολιτισμού και Αθλητισμού περί της
Κάρτας Υγείας Αθλητή, οι οποίες αναφέρονται στην υπ’ αριθμ.
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΟΑ/ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ΤΑΕΥΕ/386611/15976/1417/152 (ΦΕΚ Β 3254/2018) οι
οποίες έχουν τεθεί σε ισχύ (έχει λήξει η παράταση που είχε δοθεί μέχρι
τις 31/7/2019), καλούνται όλες οι Εθνικές Αθλητικές Ομοσπονδίες όπως
μεριμνήσουν για τα ακόλουθα: 0

1. Η έκδοση της κάρτας υγείας των
αθλητών είναι υποχρεωτική και αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή τους
στις προπονήσεις και σε όλους τους αγώνες της οικείας Ομοσπονδίας.

2.
Η Κάρτα Υγείας Αθλητή συνιστά αυτοτελές έγγραφο και δεν συνδέεται με το
Δελτίο Αθλητικής Ιδιότητας. Αποτελεί προσωπικό έγγραφο του αθλητή και
βρίσκεται στην κατοχή του.

3. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή προσκομίζεται
υποχρεωτικά στη γραμματεία ή στον αρμόδιο διαιτητή αγώνα κάθε είδους
αθλητικής εκδήλωσης αγωνιστικού χαρακτήρα, σύμφωνα με τους κανονισμούς
διεξαγωγής αγώνων της οικείας Αθλητικής Ομοσπονδίας, ως βασική
προϋπόθεση συμμετοχής του εκάστοτε αθλητή στον αγώνα.